TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

TÜBİTAK, BiGG İLE GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROGRAMI

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesi üç aşamadan oluşmaktadır.

 

1. Aşama:

Girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları aşamadır. Bu aşamada girişimcilere mentorluk, iş birliği ağları oluşturma, eğitim vb. destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan değerlendirmesini sağlar. 

1. Aşama 30 Uygulayıcı Kuruluş aracılığı ile yürütülmektedir. Her teknoloji alanından gelecek iş fikri başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından toplanacak, değerlendirilecek ve 2. Aşama başvurusu yapacak girişimci adayları belirlenecektir.

Teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticarileşebilir iş fikri olan ve Programın Uygulama Esaslarında yer alan “girişimci” tanımındaki kriteri sağlayan girişimci adaylarının 1. Aşama sürecine dahil olmak üzere aşağıda yer alan Uygulayıcı Kuruluşlara başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Kimler başvurabilir?

Programa başvurunun ön koşulu girişimcilerin başvuru tarihi itibari ile herhangi bir şirket ortaklığı bulunmaması gerekmektedir. Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;

Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvurabilir.

 

İş Fikri Başvurularının Yapılacağı Uygulayıcı Kuruluşlar:

·      Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

·      Akdeniz Üniversitesi

·      Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici A.Ş. (Bilkent Ü.)

·      Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.

·      Arçelik A.Ş.

·      Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş. (İTÜ)

·      Ata Teknokent A.Ş. (Atatürk Ü.)

·      BÜN Teknopark Anonim Şirketi (Boğaziçi Ü.)

·      Düzce Teknopark Anonim Şirketi (Düzce Ü.)

·      Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (Ege Ü.)

·      Hasan Kalyoncu Üniversitesi

·      İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. (İYTE)

·      Koç Üniversitesi

·      KOÜ Teknopark A.Ş. (Kocaeli Ü.)

·      ODTÜ Teknokent Yönetim A.Ş.

·      Özyeğin Üniversitesi

·      Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş.

·      Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. (19 Mayıs Ü.)

·      Süleyman Demirel Teknoloji Transfer Arge Dan. Enerji Çevre İletişim San. ve Tic. A.Ş. (Süleyman Demirel Ü.)

·      TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

·      Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB)

·      Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Ticaret ve Sanayi A.Ş.

·      Yaşar Üniversitesi

 

2.Aşama:

1. Aşama sonucun da değerlendirmeyi geçen girişimciler Ankara’da TÜBİTAK kuruluna projesi hakkın da sunum gerçekleştirir. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın 200.000 TL hibe olarak sermaye desteği sağlanır. Ayrıca, 2. aşamada destek alan girişimciler, Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerine uygulanan indirim ve muafiyetlerden yararlanabilirler.

 

3.Aşama:

Girişimcilerin 2. aşamada elde ettiği sonuçların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. Bu Uygulama Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir.

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım