TİCARET BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ

ÜRETİM YAPAN FİRMALAR İÇİN ÜRÜN TASARIM DESTEĞİ

Moda tasarımı veya endüstriyel tasarım alanlarında proje süresince;

·      Tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının %50’sini, 1 milyon dolara kadar desteklenmektedir.

·      Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının %50’sini, 250 bin dolara kadar desteklenmektedir.

·      Tasarımcının proje için yurt dışına gerçekleştireceği seyahat masrafları ve web sitesi üyeliklerinin %50’si 150 bin dolara kadar ödenmektedir.
 

Bir projenle başvurabileceğiniz bu desteği istediğiniz kadar tasarımcı ya da mühendis için alabilirsin. En fazla iki kişi de yabancı uyruklu olabilir. Proje 5 yıl boyunca desteklenir.

Süreç:

·      Proje hazırlanması

·      İhracatçı birliğine üye olunması

·      Belgeler birlikte birliğe başvurulması

·      Bakanlıkça firmaya yerinde inceleme yapılması

·      Destek kapsamına alındığına dair onay gelmesi

·      Projede belirtilen harcamaların yapılması

·      Harcama belgelerinin ihracatçı birliğine götürülmesi

Gerekli Belgeler:

·      Dilekçe 

·      Başvuru formu 

·      Taahhütname 

·      Beyanname 

·      Kapasite Raporu

·      Dahilde İşleme Rejimi kapsamında faaliyet göstermeyen şirketler için;

-       Ticaret Sicili Gazeteleri 

-       İmza Sirküleri

 

İŞ SEYHAT DESTEĞİ

Yurt dışı seyahatinin ulaşım masrafları, görüşme gerçekleştirdiğin her günün konaklama ve araç kiralama giderlerinin %70'i desteklenir. En fazla İki çalışan için seyahat başına 5.000 ABD dolarına kadar en fazla 10 seyahat için desteklenir.

Son üç ay içinde yapılan yurtdışı seyahatler için de destek alınabilir. 

Şartlar:

·      Limited veya Anonim şirket olmalıdır

·      Sadece ihracat odaklı görüşmeler olmalıdır

·      Yurt dışındaki görüşmeleri en az iki gün sürmelidir

·      Ekonomi sınıfı biletle ile uçuş gerçekleşmelidir

·      Ödemeler banka ve kredi kartı ile yapılmalı ve faturaları alınmalıdır.

 

FUAR KATILIM DESTEĞİ

En kolay ve en çok kullanılan destek programıdır. Bakanlığın belirlediği fuarlar için kullanabilir. Her fuar için Bakanlıkça belirlenen bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar üzerinden teşvik sağlanır. Bakanlıkça belirlenen metrekare ücretinin içinde ulaşım ve nakliye ücretleri de mevcut.  

ÖRNEK: Fuar – 20 m² stand x Bakanlıkça belirlenen ücret (500 TL) = 10.000 TL

 

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DESTEKLERİ

 Yeni pazarlar keşfetmek ve yurt dışındaki şirketlerle ilişki kurmak ideal bir destek programıdır. Sektörel ticaret heyetine katılarak masrafların %50’si desteklenir. Hedef ülkelere yapılan ziyaretler de masrafların %60’ı desteklenir.

Süreç:

·      Sektörel ticaret heyet çağrıları takip edilmeli

·      İş birliği kuruluşa başvuru yapılmalı

·      Seyahate gidilip biniş kartı sağlanmalı

·      Teşvik alınmalı

 

ALIM HEYETİ DESTEKLERİ

Bu desteğe Limited veya Anonim şirketler başvurabilir.

Yurt dışındaki potansiyel müşterilerini bulmak ve onlarla buluşmak istiyorsun. Peki bunu yurt dışına çıkmadan ve masrafların sadece bir kısmını ödeyerek yapabileceğini biliyor musun?
Yurt dışından gelen müşterilerin masraflarının yalnızca %50’sini ödersin.

Süreç:

·      Alım heyeti çağrıları takip edilmeli

·      iş birliği kuruluşa başvuru yapılmalı

·      Gelen alıcılar ile yüz yüze görüşmeler yapılmalı

 

YEŞİL PASAPORT DESTEĞİ

İhracat yaptığın son üç yılda, yıllık ortalama 500 bin doların üzerinde ihracat yaparsan yeşil pasaport alma hakkı elde edilebilir. İhracat miktarına göre şirket çalışanlarından 5 kişiye kadar yeşil pasaport verilebilir.

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım