SGK TEŞVİKLER

Herhangi bir şekilde işçi alımı gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle alacağımız işçinin T.C. numarası ile işveren SGK uygulamasında ilgili personeli çalıştırılması sonucunda hangi teşviklerden yararlanacağınızı öğrenmeniz gerekmektedir.

 

SGK teşviklerinden yararlanmanın ön koşulu SGK prim ve ödemeler zamanında bildirim yapılmalı ve işçi alımından önceki 6 ay içerisinde ortalama çalışan sayınıza ilave olarak istihdam edilme şartı olduğundan, son 6 aylık ortalama çalışan sayısı bilinmelidir.

 

İstihdam ettiğiniz işçi İŞKUR’A kayıtlı 6 aylık işsiz ise işe alındıktan sonra meslek belgesi edindiği takdirde 12 ay boyunca bu işçinin SGK primlerinden muaf olabilmektedir.

 

İstihdam etmek istediğiniz işçi İSKUR’A kayıtlı 1 aylık işsiz ise imalat ve enerji sektörleri için 6 ay diğer sektörler için 3 ay asgari ücret üzerinden SGK prim ve ücretleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Bura da dikkat edilmesi gereken konu, 6 ay işbaşı desteği aldığımız işçiye 3 ayda siz istihdam etme taahhüdünde bulunmamız gerekiyor.

 

İstihdam etmek istediğiniz işçi, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmakla birlikte son üç ayda en fazla 10 gün sgk primi varsa, bu işçinin 12 ay boyunca asgari ücret üzerinden SGK primi ve gelir vergisinden muaf olabilirsiniz.

 

İstihdam etmek istediğiniz işçi İŞKUR’dan işsizlik maaşı alıyorsa, istihdam etmeye başladığımız tarihten sonra işçinin kalan işsizlik maaşının toplamı kadar SGK prim teşviki alınabilir.

 

Son olarak 500’ün altında işçi çalıştıran işveren her bir asgari ücretli çalışanı için günlük 5 TL asgari ücret desteği alabilir.

 

Potansiyel teşvik sorgulama ekranı

 

İşveren işçi almadan önce işveren SGK uygulamasına giriş yaparak hangi SGK teşviklerden yararlanabileceğini öğrenebilmektedir. Potansiyel teşvik sorgulama ekranında çalışanın TC’sini, maaş bilgisini ve eğitim durumunu girdikten sonra sorgula butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.  Sorgulama sonucunda yeşil yanan sekmeler için teşvikten yararlanılabilir. Pembe yanan sekmeler için ise teşviklerden yararlanılamıyor. İlgili sekmenin üzerine tıklayarak yararlanılamama sebepleri öğrenilebilir. 

 

Ekseriyetle verilen hatalar: iş kur kaydı yoktur. İş kura kayıt olmalıdır. Son 3 ay veya son 6 ay içinde sigortalı ise de teşvikten yararlanamama durumları, ilgili süreler beklenildikten sonra yararlanılabilir, ortalama çalışanınıza ilave olarak işe alınma şartını sağlamıyor gibi uyarılar alınabilir.

 

SGK teşviklerden yararlanmanın en önemli şartı, SGK primlerinin zamanında beyan edilip zamanında ödenmesi gerekmektedir ve herhangi bir SGK şikâyeti veya cezası bulunmaması çok önemlidir. Ayrıca birçok teşvikten yararlanmanın diğer bir önemli unsuru ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam etme şartı vardır.

 

Ortalama işçi sayısı: işe alınan işçi işe alınmadan önce geriye doğru 6 ay içinde toplam işçi sayısının 6 ya bölünmesi ile bulunur. Virgüllü rakamlar da 5 ün üzerinde ise yukarı altında ise aşağı yuvarlanır.

 

Yeni açılan işyeri için ortalama sıfırdır. Yeni işyeri açanlar diğer şartları sağladığı müddetçe bu kanun kapsamında ki teşvikten yararlanabilir

 

1 -      Genç, kadın ve mesleki belge sahiplerinin istihdamı teşvikleri (6111 No’lu kanun kapsamında) son tarih 2020. Aylık prim ve hizmet belgesi zamanında verilmeli, primler zamanında ödenmiş olmalı, kayıt dışı SGK’lı olmamalı, borç varsa yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı, prim cezası olamamalı, yararlanma süreleri erkeklere, kadınlara ve yaşa göre değişkenlik göstermektedir. Sigortalı 2020 ye kadar işe alınmış olmalı, 18 yaşından büyük olmalı, işe alındığından 6 ay önce işsiz olmalı ve son 6 ay içinde ortalama sigorta sayısına ilaveten alınmalı. İşe alınan sigortalıların primlerinin tamamı işsizlik fonundan karşılanabilir.

Teşvikten yararlanma süresi; iş kura kayıtlı mesleki belgesi olmayan 29 yaşından büyükler için 6 ay, işe alındıktan sonra mesleki belge alanlar 12 ay, 18-29 arası erkek veya kadın mesleki belgesi olmayanalar 24 ay, mesleki yeterlilik belgesi olan 29 yaşından büyük erkekler için 24 ay, iş kura kayıtlı ise 30 ay, yararlanacaktır.

 

2 -      4447 sayılı geçici 15. Madde iş başı eğitim programı: iş kura kayıtlı işsizlerin uygulamaya yönelik programdır. İş başı eğitim programını iş kur, işçi veya şirket eleman bulabilir. İmalat ve enerji sektöründe 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 iş başı eğitim programı yapılabilir. İş başı eğitim programı süresince genel sağlık sigortası İŞKUR tarafından karşılanan kursiyerlere günlük 77,7 harcırah ödenir. Kursiyer öğrenci ise 58,27, iş kura kayıtlı işsizlik maaşı alıyorsa maaşı kesilmeden ek olarak 38, 85 günlük harcırah ödenir.

 

Bu programdan en az 2 kişi çalıştıran bütün şirketler yararlanabilir. Her 10 çalışana kadar 1 kişi, 10 çalışandan sonra çalışan sayınsın %10 u kadar kursiyer kontenjanı bulunmaktadır. İşveren devam eden günlerde de bu teşvikten yararlanabilmesi için kursiyerlerin en az yarısını istihdam etmesi gerekmektedir. 5 kursiyerden sonra taahhüt edeline kursiyere ilave olarak istihdam etmesi gerekmektedir.

 

İşbaşı eğitim sürecinin başlaması için %50 istihdam etme taahhüdü olması gerekir. Bu taahhüt bittikten sonra 12 ay daha çalıştırma taahhüdü yapılırsa asgari ücretin %25 tutarındaki ücret işsizlik fonundan karşılanacak.

 

0-15 yaş aralığında çocuğu bulunan anneler işbaşı eğitime başladıklarında günlük 80 TL ücret elde edeceklerdir.         Kursiyer programdan yararlanması için 15 yaşından büyük olması, 1 ay işsiz olması, program öncesi 3 ay içinde işverenin çalışanı olmaması gerekmektedir.

 

3 -      Engelli teşviki: vücut fonksiyonlarının en %40 kaybı olanlar engelli sağlık raporu ile belgeleyenler, engelli kaydında çalışamaz ibaresi olmaması gerekmektedir. 

 

50 ve üzeri işçi çalıştıranlar özel sektör işyerlerinde %3 hükümlü %2 engelli oranında durumlarına uygun işlerde çalıştırması mecburiyeti bulunmaktadır. Her bir engelli için sayı sınırı olmaksızın asgari ücret seviyesindeki SGK primleri hazine tarafından karşılanır.

 

4 -      İşsizlik ödeneği alanlara yönelik teşvik: ortalama işe alımlara ilave olarak kişinin kalan işsizlik süresi boyunca asgari ücret üzerinden SGK primi işsizlik sigorta fonundan karşılanacaktır. İşten ayrılan işçi tekrar aynı işyerinde başlarsa bu program kapsamında yararlanamazlar 

 

5 -      4447 geçici 19. Madde ilave istihdam ücreti: işçi işe başlamadan geriye dönük üç ay öncesinde 10 günden fazla sigortalı gün sayısı bulunmamalı, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmalı, 1.1.2018-3.12.2020 aralığında istihdam edilmeli, iş giriş takvim yılından önceki çalışan ortalamaya ilave çalışan olmalı, herhangi bir SGK şikâyeti bulunmaması gerekmektedir. Asgari ücretli personel için SGK prim ve gelir vergisi 12 ay boyunca ödemeyecek. Bilişim ve imalat sektörü için daha fazla oranda destek bulunmaktadır. 

 

6 -      Asgari ücret desteği: 500 altın işçi çalıştıran işyerleri için günlük 5 lira aylık 150 lira 500 üstü işçi çalıştırılan işyerleri için günlük 3,3 aylık 100,80 asgari ücret desteği sağalacaktır. Örneğin. 2019 ocak ayında toplam prim ödenen gün sayısı 2000 2018 yılında günlük 102 lira brüt kazanç elde edenlerin altında gün sayısı 1300 gün destek tutarı 1300*5: 6500TL destek alabilirsiniz.

 

7 -      İşyeri kazası olmayan şirketler için teşvik: çok tehlikeli iş sınıfına giren işyerlerinde en az 10 kişi çalışan, son üç yılda işyerinde ölüm veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan kaza olmamış ise işveren sigorta primi %2 yerine %1 olarak 3 yıl boyunca indirim sağlan olacaktır. Kaza olursa teşvik biter.

 

8 -      %5 indirime ek %6 indirim: kalkınma öncelikli illerde işe alınan personel için geçerlidir. 

Copyright © 2021 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım