Makaleler

Imporium Makaleler

YATIRIMCILAR VE YÖNTECİLER İÇİN ŞİRKET DEĞERLEME

18 Nisan 2020, Cumartesi, 08:52

Şirketlerin birleşme, satın alma, halka arz işlemelerinde ve özellikle yabancı yatırımcılar için şirket değerleme çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım yapılacak şirketin mevcuttaki borçları ile vergi borçlarını, şirket alacakları içerisindeki tahsili imkânsız hale gelen alacakların, Şirket ne satışları ile karlılık oranları, Şirket konumu, Amortismana tabi varlıkların (makine, bina, araç, demirbaşlar) ömrü, şirketin kredi kuruluşları nezdindeki itibarı ve son olarak da şirket kaynaklarının fonlanması öz kaynaklardan mı yoksa kredi kuruluşlarında mı fonlandığının tespiti ve analizi yatırım güvenliği açısından hayatidir.

Detaylı Bilgi

ADIM ADIM ŞİRKET KURMAK

10 Nisan 2020, Cuma, 13:52

1. Mali Müşavir Seçimi Şirket kurmaya karar verdikten sonra ilk yapmanız gereken ilk iş; güvenebileceğiniz Mali Müşavir adayları ile görüşmeler yapmaktır. En az birkaç Mali Müşavir ile görüşme yaptıktan sonra hem sektörünüzde deneyimli hem de işletmenizin stratejik hedeflerinde size destek olacak Mali Müşaviri tercih etmelisiniz. Seçimin ardından aşağıda bulunan ve bilgilendirmek amacı ile sıralanan adımlar uzman bir müşavir eşliğinde gerçekleştirilebilecek adımlardır. Söz konusu adımlar, çeşitli kanunlara göre hareket etmeniz gerektiğinden uzmanlık gerektiren hususlardır. Bu kanunlar genel olarak şunlardır. · 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu · 213 sayılı Vergi Usul Kanunu · 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu · 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu · 6183 sayılı Amme alacakları Kanunu · 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu · 3568 sayılı Meslek Mensubu Kanunu · KDV Genel Tebliği · vb. diğer kanunlar 2. Teşvikler Resmi şirket kuruluş aşamasına geçmeden önce kurmak istenilen şirket türüne uygun teşvikleri araştırmak hayati önem arz etmektedir. Çünkü şirket kuruluşunu gerçekleştirildikten sonra birçok teşvikten mahrum kalınmaktadır. Dolayısı ile kuruluş öncesinde Mali Müşaviriniz ilgili yönlendirmeleri yapmalıdır. Ayrıca, ilgili teşvikler kurulacak şirket türüne göre değişkenlik göstereceğinden, şirket türünü belirlemeden önce de vizyon ve hedeflere uygun teşvikler hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Örnek: Sadece şahıs şirketlerine ait olmak üzere 29 yaşını aşmayan kişilere yönelik olarak genç girişimci teşvikleri bulunmaktadır. Bu teşvik kapsamında 3 yıl vergiden muaf olmakla birlikte 1 yıl süre ile Bağ-Kur primi devlet tarafından karşılanmaktadır. (Bkz: SGK Teşvikleri) 3. Şirket Türü Seçimi Mali Müşavir'iniz ile belirlemeniz gereken en önemli konu hangi tür şirket kuracağınızdır. Müşaviriniz ile yapacağınız işin amacını, faaliyet alanlarını, etkinliğini ve muhtemel cirosu gibi detayları gerçekçi bir şekilde tartışmanız gerekmektedir. Ülkemiz de yaygın olarak 3 tür şirket bulunmaktadır. Bunlar: · Şahıs Şirketi · Limited Şirket · Anonim Şirket Şahıs Şirketi: Şahıs şirketinin ortağı kişinin bizzat kendisidir ve başlangıç için herhangi bir sermayeye gerek yoktur. Şirket vergi borçlarına ve alacaklarına karşı bütün mal varlığı ile sorumludur. Şahıs şirketlerinin kuruluşu da kapanışı da çok basit ve diğer şirket türlerine göre daha az maliyetlidir. Şahıs şirketinin diğer şirket türlerine göre en önemli noktası şirket karlılığı artan oranlı vergilendirilmesidir. 18.000 TL ye kadar %15, 18.000-40.000 TL arası %20, 40.000-98.000 TL arası %27, 98.000-500.000 TL arası %35, 500.000 TL’den sonra %40 vergi oranı ile vergilendirilmektedir. Halbuki limited ve Anonim şirketlerin de sabit olarak kara %22 veri oranı uygulanmaktadır. Ancak Limited ve Anonim şirketlerin de ortaklara kar dağıtımı yapılırsa ayrıca %15 stopaj vergisi uygulanır. Esasen, stopaj vergisinin esas amacı, ortakların şirketten sermaye çekmesine engel olarak şirket büyümesini teşvik etmektir. Şahıs şirketlerinde şirket ortağının bağ kur primleri doğrudan dönem sonundaki kardan mahsup edilirken, limited veya Anonim Şirketlerinde yönetim kurulunun veya müdürlerin bağ kur ödemeleri kendilerine ait olduğu için vergiden mahsup edemedikleri gibi gider olarak da gösterilememektedir. Örneğin; 1 yıl içerisinde 10.000 TL bağ kur primi ödemiş olalım, şahıs şirketi sahibi isek yıl sonunda 20.000 TL devlete vergi ödememiz çıkmış ise bu 20.000 TL’den 10.000 TL mahsup ettikten sonra 10.000 TL vergi ödemesi gerçekleştirebiliriz. Ancak, Limited ve Anonim şirketlerde 10.000 TL’lik tutarı vergiden doğrudan mahsup edemediğimiz gibi gider olarak da vergi matrahımızdan indirim yapılması mümkün değildir. Limited Şirketi: En az 10.000 TL sermaye ile kurulabilir. Kuruluşta herhangi bir tutarın bankaya bloke edilmesine gerek yoktur. Ortak sayısı 50 kişi ile sınırlandırılmıştır. Limited şirketi hisse devirleri maliyetlidir ve noter aracılığı ile yapılır. Hisse devrinde hisselerin edinme yılına bakılmaksızın vergiye tabi tutulur. Limited şirketi ortakları Müdür ünvanında ise kamu alacaklarına karşı borcun tamamından bütün mal varlığı ile sorumludur. Müdür olmayan ortak ise kamu alacaklarına karşı hissesi oranında sorumludur. Limited şirketi ortaklarından en az biri müdür olmak zorundadır. Ayrıca, bütün ortaklar Bağ-Kur primi ödemek zorundadır. Anonim Şirketi: En az 50.000 TL sermaye ile kurulabilir. Kuruluşta sermayenin ¼ oranını herhangi bir banka da bloke edilmesi gerekmektedir. Ortak sayısı halk arz olmayan anonim şirketlerin de en fazla 500 kişi olabilir. Anonim şirketleri hisse devirlerinde maliyet bulunmamaktadır. Taraflar kendi aralarında hisse devir sözleşmesi yaptıktan sonra ortaklar pay defterine kaydetmeleri yeterlidir. Hisseler 2 yıl geçtikten sonra vergiye tabi tutulmayacaktır. Ortakların yönetim kurulunda bulunmak zorunluluğu yoktur. Dışarıdan herhangi biri, yönetim kurulu üyesi olarak atanabilmektedir. Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların kamu ve diğer ticari borçlara karşı sadece taahhüt etmiş olduğu sermayeyi ödemekle sorumludur. Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların Bağ-Kur primi ödemek zorunda değildir. 4. Genel Değerlendirme Güvenirliğine ve uzmanlığına inandığınız mali müşavirinizi belirledikten sonra mali müşavirinizden teşvikler hakkında kapsamlı rapor istemelisiniz. Şirket türlerinin asgari sermaye tutarlarına bakılacak olursa; şahıs işletmeleri daha küçük kapsamlı ticari faaliyetler için tercih edilebilir. Ticari faaliyetler neticesin de 40.000 TL’den daha fazla kar elde edilecek işler için uygulanan vergi oranlarından dolayı şahıs şirketi yerine limited şirketi tercih edilmesi daha doğru olacaktır. Şirket türü belirlenmesin de en önemli etkenlerden biri de prestijdir. Özellikle, finansman ihtiyacınız olduğu dönemlerde şirket türünüz çok etkili olacaktır. Çünkü; bankalar nezdinde kredibiliteniz, limited şirketinin şahıs şirketine nazaran, anonim şirketinin limited şirketine nazaran, daha yüksek olacaktır. Şirket faaliyetlerin de ortaklar herhangi bir sebepten dolayı yönetim de bulunmayacaksa, anonim şirketi tercih edilmesi uygundur. Çünkü: Anonim şirketi ortakları yönetim kurulunda olma zorunluluğu yoktur. Ancak Limited şirketin de bu zorunluluk bulunmaktadır. Aynı şekilde anonim şirketin de kamu borçlarına ve ticari borçlara karşı bütün sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

Detaylı Bilgi

ANONİM ŞİRKETİ Mİ? LİMİTED ŞİRKETİ Mİ?

28 Mart 2020, Cumartesi, 06:56

ANONİM ŞİRKETİ Mİ? LİMİTED ŞİRKETİ Mİ? Anonim Şirketi de Limited Şirketi de kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konu için kurulabilir. Anonim şirketinin limited şirketine göre tercih sebebinin en önemli noktası prestijdir. Anonim şirketi, bankalar ve diğer kişi ve kurumlar nezdin de daha itibarlı bir algı oluşturmaktadır. Halka arz olmayan Anonim şirketi en 1 en fazla 500 kişi ile kurulabilir. Limited şirketi en az 1 en fazla 50 kişi ile kurulabilir.

Detaylı Bilgi

ŞAHIS ŞİRKETİ Mİ LİMİTED ŞİRKETİ Mİ

06 Mart 2020, Cuma, 20:26

ŞAHIS ŞİRKETİ Mİ LİMİTED ŞİRKETİ Mİ Şahıs şirketi genellikle 1 kişi ile kurulan şirket türüdür. Limited şirketi ise 1 veya 1’den fazla kurulabilir. Şahıs şirketleri aynı gün içinde kurulabilir. Limited şirketleri 1-3 gün aralığında kurulabilir. Şahıs şirketleri bir günde kapatılabilir. Limited şirketleri tasfiye süresi 6 aydır. Şahıs şirketlerin gelir vergisine tabi olduğu için karın vergilendirilmesi kar tutarına göre %15-20-27-35-40 oranında vergilendirilir. Limited şirketi kurumlar vergisine tabi olduğu için kar tutarı ne olursa olsun %22 oranında vergilendirilir.

Detaylı Bilgi

ANONİM ŞİRKETİ NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

26 Şubat 2020, Çarşamba, 19:42

ANONİM ŞİRKETİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 329’ a göre Anonim şirketi; Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Anonim Şirketleri, Kurumsal kimlik prestiji açısından önemlidir. Üçüncü kişilere karşı itibar algısı oluşturmaktadır. Ayrıca, bankaların şirket değerlendirmelerin de avantaj sağladığından, finansman ihtiyacı duyan müteşebbislerin tercih sebebidir. Anonim Şirketleri, en az 50.000 TL sermaye ile kurulabilir. Halka açık olmayan ve kayıtlı sermaye sistemini kabul ederek kurulan Anonim Şirketleri ise en az 100.000 TL sermaye ile kurulabilir. Sermaye olarak ayni sermaye de konabilir. Ancak, Şirket merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesinin atayacağı bilirkişinin değer biçmesi gerekmektedir. Anonim Şirketleri için nakden taahhüt edilen sermayenin %25’ni Ticaret Sicilinde tescil edilmeden önce geri kalan kısmı tescil edildikten sonra 2 yıl içinde ödenmek zorundadır. Ayrıca Sermayenin ödenmesi gereken tutarı (¼), herhangi bir banka da bloke edilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

LİMİTED ŞİRKET HAKKINDA TEMEL BİLGİLER

17 Şubat 2020, Pazartesi, 10:16

Türk Ticaret Kanunu madde 573’e göre limited şirketi bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur. Kanunen yasak olmayan her türlü amaç ve konu için kurulabilir. Ortaklar, şirket borçlarından dolayı sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle yükümlüdür. Limited şirketi ortak sayısı en az 1 en fazla 50 kişi ile kurulabilir. Birden fazla ortak ile kurulan şirket daha sonra ortak sayısı bire düştüğünde, işlem tarihi gerçekleştikten sonra 7 gün içinde müdürler, şirketin tek ortak olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler. Aynı durum bir ortak ile kurulan limited şirketi için de geçerlidir. Aksi halde doğacak zarardan müdürler sorumlu olurlar. Limited Şirketi genel kurulu tescil ve ilana tabi değildir. Limited Şirketi sermayesi en az 10.000 TL olabilir. Limited şirketlerin de taahhüt edilen sermayenin herhangi bir kısmını tescilden önce bankaya ödemekle veya bloke ettirme zorunluluğu yoktur. Ancak taahhüt edilen sermaye iki yıl içinde ödenmesi zorunludur. Limited Şirketlerinde kayıtlı sermaye kabul edilmediği için, sermaye artırımları genel kurul kararı ile yapılabilir. Limited Şirketlerinde hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Ancak, nama yazılı pay senetleri bastırılabilir. Nama yazılı pay senetlerini sadece şirket ortaklıklarını ispat için kullanabilir. Limited Şirketi esas sermaye payının devri ve devir borcu yazılı şekilde yapılır, tarafların imzaları Noter aracılığı ile onaylanır (Şirket esas sözleşmesin de aksi bir hüküm yoksa, esas sermaye payının devrinde ortaklar genel kurul kararı şarttır). Daha sonra pay devri ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Pay senetlerin devrinde, payların elde tutulma sürelerine bakılmaksızın vergiye tabi tutulur. Ayrıca, Limited şirketi hisse satışın da damga vergisi bulunmaktadır. Tüzel kişilere pay devri, en az iki yıl elde tutulmuş ise KDV’den istisnadır. En az iki yıl elde tutulan payın tüzel kişilere satılması durumun da %75 vergiden istisnadır. Şirket esas sözleşmesinde değişiklik, esas sermayenin üçte ikisinin temsil eden ortakların kararı ile gerçekleşebilir. Limited şirketlerinde bütün ortaklar Bağ-Kur’lu olması gerekmektedir. Bağ kur primleri gider olarak gösterilmesi mümkün değildir. Limited Şirketlerinde ortaklardan en az bir kişi müdür olmak zorundadır. Limited Şirketinden tahsil edilemeyen amme alacaklarından (sgk, vergi, v. s) ortaklar, şirkete koymuş oldukları sermaye tutarı kadar değil sermaye oranı kadar sorumludur. Örneğin: şirketin sermayesi 20.000 TL, vergi borcu 100.000 TL’dir. Ortaklık payı %60 olanın sorumluluğu 60.000 TL’dir. Eğer ortak şirket müdür ise vergi borcunun tamamından sorumlu olacaktır. Aynı zaman da müdürler, kamu alacaklarına karşı bütün mal varlığı ile sorumludur. Not: Danıştay, limited şirketlerin vergi borçlarında, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması bulunmadığını belirterek, vergi alacağı için direkt ortağa gidilebileceği yönünde karar vermiştir. Şirketin ticari borçlarına karşı ortağın, sadece şirkete taahhüt etmiş olduğu esas sermaye payını ödemekle ve şirket sözleşmesinde belirtilmiş ise ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur. Yani, Limited şirketinin özel veya tüzel kişilere karşı borçlarından dolayı ortakların şahsi mal varlığına başvurulamayacaktır. Borçlulara karşı sadece limited şirketinin tüzel kişiliği bütün mal varlığı ile sorumludur. Dolayısı ile şirketin iflas etmesi durumun da şirket sahiplerinin tek kaybı şirkete koymuş oldukları sermaye olacaktır. Türk Ticaret Kanunu Madde: 644’ e göre; Limited şirketi müdürleri, kanuna veya esas sözleşmeye göre sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklan kusurlarından dolayı şirkete, ortaklara ve şirket alacaklılarına karşı verdiği zarardan ötürü tüm mal varlığı ile sorumludur. Limited Şirketinin tutmakla sorumlu olduğu defterler; yevmiye defteri, envanter defteri, defteri kebir, ortaklar pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri, müdürler kurulu karar defteri. Yevmiye defterler, envanter defterleri, defteri kebiri müdürler kurulu karar defteri, aralık ayı sonuna kadar bir sonraki yıl kullanacakları defterlerin açılış tasdikini yapmak zorundalar. Cari yılın Yevmiye defterleri bir sonraki haziran ayının sonuna kadar kapanış tasdiki yaptırılması zorunludur. Cari yılın Yönetim kurulu karar defteri bir sonraki ocak ayının sonuna kadar kapanış tasdiki yaptırması gerekmektedir. Not: e fatura kesmesi zorunlu olan mükellefler (2018 cirosu 5.000.000 TL) e defter sistemine de dahil olmak durumundadır. Dolayısı ile e fatura sistemine dahil olan mükellefleri; yevmiye defteri, envanter defteri ve defteri kebir-i’in açılış ve kapanış tasdiklerine gerek yoktur. Limited şirketi %22 kurumlar vergisine tabidir.

Detaylı Bilgi

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETİ KURULUŞ ADIMLARI VE MALİYETLERİ

03 Mart 2020, Salı, 07:41

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI Türk Ticaret Kanunun belirlediği esaslar üzerinden, şirketin amaç ve konularının belirlendiği, ticaret sicili tarafından tescil ve onaylandıktan sonra resmiyete kavuşan belge, kuruluş sözleşmesidir. Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket kuruluş sözleşmesinde bulunması gereken ve şirket ortaklarının karar vermesi gerektiği konular: Şirket Unvanı: Seçilen unvanın başka bir şirket tarafından kullanılmadığı Ticaret Sicil Gazetesinden kontrol edilmelidir. Faaliyet konularından en az birinin unvan içerisinde bulunmasına dikkat edilmelidir. Seçilen unvanın benzerlerinden farklı olabilmesi için unvanın çekirdek bölümünden sonra sektör bazında en az iki kelime farklı olması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

ŞAHIS ŞİRKETİ ÖZELLİKLERİ

08 Şubat 2020, Cumartesi, 17:49

ŞAHIS ŞİRKETİ ÖZELLİKLERİ Şahıs şirketi bir veya birden fazla kişinin (genellikle 1 kişi ile kurulur) kuruluşunu gerçekleştirebileceği şirket türüdür. Ticaret ünvanında ortaklardan en az birinin isim ve soyismi bulunak zorundadır. Şahıs şirketlerin de ortak, ticari ve kamu borçlarına karşı bütün mal varlığı ile sorumludurlar. Şahıs şirketleri gelir vergisine tabi olduğu için vergi oranları kademelidir:

Detaylı Bilgi

ŞAHIS ŞİRKETLERİ KURULUŞ AŞAMALARI VE MALİYETLERİ

16 Mart 2020, Pazartesi, 10:55

1.AŞAMA: BELGE HAZIRLIĞI Şahıs şirketi kuruluşuna karar verildikten sonra aşağıdaki belgelerin hazırlanması gerekmektedir. - İş yeri kira sözleşmesi - İkametgâh belgesi - İmza sirküleri - Nüfus cüzdanı sureti - 3 adet fotoğraf - Muhasebe vekaleti 2.AŞAMA: AÇILIŞ BAŞVURUSU Şahıs şirketleri internet, vergi dairesinden online olarak kurulabilir. Bunun içi öncelikli olarak interaktif vergi dairesinden kimlik bilgileri girilerek veya eDevlet üzerinden www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yapılarak kuruluş gerçekleştirilir. Başvuru yaptıktan sonra takriben 3 gün içerisinde yoklama memuru gelip gerçekte böyle bir faaliyet olup olmadığını teyit eder ve yoklama belgesi düzenler. Bu işlem gerçekleştikten sonra işyeri açılışı yapılmış olur. Defter beyan sistemine kayıt yaptırılır Son olarak mali müşavir sözleşmesi ve kira kontratının damga vergisi beyannamesi verilir, işyeri açılışı gerçekleştikten sonra 15 gün için de ödemesi yapılması gerekmektedir. 3. ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİ VEYA TİCARET ODASI Şahıs işletmelerinin esnaf ve sanatkârlar odasına kayıt için gerekli belgeler; - Kimlik fotokopisi - 1 adet fotoğraf - Vergi levhası fotokopisi - Varsa vekilin kimlik fotokopisi 4. İLGİLİ MESLEK ODASI İŞLEMLERİ Her meslek odasının kendine özgü evrakları olsa da genel itibari ile aşağıdaki gibidir. - Vergi levhası - İkametgâh belgesi - 3 adet fotoğraf - Nüfus cüzdanı örneği - Sicil kayıt belgesi - Alanında ustalık belgesi 5. BELEDİYE RUHSAT İŞLEMLERİ Mali müşavirlik ve avukatlık büro işlemleri gibi bazı işletmeler haricinde belediyelerden işyeri açma ruhsatı alınması zorunludur. Belli başlı başvuru evrakları: - Başvuru formu - Vergi lehvası - Ustalık belgesi - Kira sözleşmesi veya tapu - Yapı kullanma izin belgesi - İtfaiye raporu - İşyeri mesken olarak gösterilen yerde ise kat maliklerinin oy birliği ile alınmış muvafakat - Belediye mali hizmetler biriminden borcu yoktur yazısı - Esnaf sicil ve oda kaydı bir adet fotoğraf 6. PERAKENDE SATIŞLAR İÇİN YAZAR KASA Şahıs işletmesinin perakende satışları varsa 1 ay içerisinde yazar kasa temin etmesi gerekmektedir. 7. FATURA BASIMI Anlaşmalı matbaalar aracılığı ile fatura, irsaliye, tediye ve makbuz evrakları basılabilir. 8. ŞAHIS İŞLETMELERİ MALİYETİ İmza beyannamesi 150,00 Muhasebeci vekaleti 75,00 Damga vergileri 78,14 (Değişkenlik gösterebilir) Esnaf sicil kaydı 700,00 Meslek odası kaydı 150,00 (kuruluştan bir süre sonra yapılabilir) Fatura, irsaliye v.s 250,00 İşyeri ruhsatı çıkarma 1250,00 (kuruluştan bir süre sonra yapılabilir) Muhasebeci açılış ücreti 500 (Değişkenlik gösterebilir) Şahıs işletmesi takriben maliyeti 3.603,14-TL

Detaylı Bilgi

TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

15 Şubat 2020, Cumartesi, 10:38

Teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir. Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır. Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesi üç aşamadan oluşmaktadır.

Detaylı Bilgi

VERGİDEN KAÇINMA YÖNTEMLERİ

16 Ocak 2020, Perşembe, 13:54

Firmalar, rekabet güçlerini artırmak için veya karlılık oranlarını yükseltmek adına birçok usulsüz işlemler yapma eğilimi gösterebilmektedir. Bu usulsüz işlemlerin başında gerçekte olmayan bir mal alım satım işlemleri gelmektedir. Yani sahte fatura işlemi. Bu usulsüz işlemin yasalarca çok ağır yaptırımları bulunmaktadır. VUK, m.359/a-2 bendine göre; sahte belge düzenleyen ve kullananlara ilişkin vergi dairesince idari para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezası, kayba uğratılan verginin 3 katı kadar vergi ziyaı cezasıdır. Ayrıca kayba uğratılan vergi Kurumlar vergisi, gelir vergisi, kdv gibi kayba uğratılan vergiler için ayrı ayrı hesaplanır. Ayrıca usule aykırılık gerekçesi ile özel usulsüzlük cezası ile gecikmeler için de gecikme faizi kesilir. Bütün bu idari para cezalarının yanın da vergi dairesi mükellef hakkın da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, 3 yıldan 5 yıla kadar hakkında hapis cezasını talep edebilir. Ayrıca bu usulsüz işlemler, firma çalışan veya yöneticiler tarafından daha sonra tehdit unsuru olarak kullanılabilmektedir. Bu durum firma sahiplerini çaresiz bırakmakla birlikte firmanın gerçekte olmayan alım satım işlemleri, şirket raporlamalarının doğruluğunu tehdit etmektedir. İşte bu gibi kanunlara ve mevzuata aykırı işlemlerin yapılması yerine, kanun ve mevzuatların izin verdiği vergiden kaçınma yöntemleri ile vergi azalımı yapmak daha güvenli olacaktır. Ayrıca, yapılan bütün işlemlerin kayıt altında yapılması şirket raporlamalarını daha doğru yansıtacağından, önlemlerimizi önceden alma fırsatımız olacaktır ki bu birçok şirket için hayati öneme sahiptir. Yılbaşı, şirketlerin defterlerinin kapanışını gerçekleştirdiği ve mali tablolarını çıkardığı ay olduğu için vergiden kaçınma yöntemleri ile vergi indirimi yapacağı son dönemdir.

Detaylı Bilgi

SGK TEŞVİKLERİ

25 Ocak 2020, Cumartesi, 10:45

SGK TEŞVİKLERİ Herhangi bir şekilde işçi alımı gerçekleştirmek istiyorsak öncelikle alacağımız işçinin T.C. numarası ile işveren sgk uygulamasında ilgili personeli çalıştırılması sonucunda hangi teşviklerden yararlanacağınızı öğrenmeniz gerekmektedir. SGK teşviklerinden yararlanmanın ön koşulu sgk prim ve ödemeler zamanında bildirim yapılmalı ve işçi alımından önceki 6 ay içerisinde ortalama çalışan sayınıza ilave olarak istihdam edilme şartı olduğundan, son 6 aylık ortalama çalışan sayısı bilinmelidir

Detaylı Bilgi

TİCARET BAKANLIĞI TEŞVİKLERİ

14 Kasım 2019, Perşembe, 07:59

Yeni pazarlar keşfetmek ve yurt dışındaki şirketlerle ilişki kurmak ideal bir destek programıdır. Sektörel ticaret heyetine katılarak masrafların %50’si desteklenir. Hedef ülkelere yapılan ziyaretler de masrafların %60’ı desteklenir.

Detaylı Bilgi

KOSGEB TEŞVİKLERİ

12 Şubat 2020, Çarşamba, 11:52

Kosgeb Teşvikleri Başlangıç’ta kurulu desteği olarak şahıs işletmelerine 5.000 TL Sermaye şirketlerine (LTD veya A.Ş) 10.000 TL geri ödemesiz olarak destek verilir. Daha sonra aynı şekil de geri ödemesiz olarak istihdam edilen kişilerin toplam primlerine göre performans teşvikler sağlanır.

Detaylı Bilgi

ESTONYA'DA ŞİRKET KURMAK

29 Mart 2020, Pazar, 13:52

ESTONYA DA E VATANDAŞLIK (E RESİDENCY) VE ŞİRKET KURULUŞU Estonya, 3 milyon nüfusa sahip Avrupa Birliği ülkesidir. Estonya ticaret kanunlarına göre Estonya’ya gitmeden İnternet üzerinden E Vatandaşlık başvurusu yaparak yasal şirket kurulabilir. Bunun için Estonya da ikamet etmeniz veya Estonya’dan herhangi bir gayrimenkul almanız gerekmemektedir. E Vatandaşlık başvurunuz kabul edilirse kısa bir süre için de şirketinize kurabilir ve internet üzerinden banka hesabı açabilirsiniz. Aynı şekil de ülkemizde kullanım imkânı olmayan PayPal gibi ödeme sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Türkiye de Estonya üzerinden şirket kurarak ticari faaliyetlerini yürüten firmalar daha çok e ticaret, pazarlama, tasarım, danışmanlık ve bilişim alanında faaliyet göstermektedir. Bu firmaların başın da Rimuut, Reachpeople, Oktopeople, walks in İstanbul, Estonya'da e-vatandaşlık yolu ile şirket kurmuş başarılı Türk start-uplar arasındadır.

Detaylı Bilgi

IMPORIUM DENETİM

06 Şubat 2020, Perşembe, 09:23

IMPORIUM DENETİM İmporium Denetim ve SMMM LTD ŞTİ. Olarak KOBİ’lere bağımsız denetim ve iç denetim hizmeti sunmaktayız. Bağımsız denetim hizmetlerimizin ana konusu “finansal tablolar” analizidir. İç denetim faaliyetlerimizin ana konusu “Patron veya yöneticilerin” istekleri doğrultusunda firma iş akış süreçlerinin (pazarlama, satın alma, insan kaynakları, muhasebe, finans, üretim sistemi v.b. organizasyonlar) kapsamlı analizidir. Denetim faaliyetleri dönemseldir. Denetim, ay ve yıl olarak başlangıç ve bitiş tarihleri belirli olan kontrol süreçleridir.

Detaylı Bilgi

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım