KOSGEB TEŞVİKLERİ

1.Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

 

Geleneksel Girişimcilik Desteği

 

Başlangıç’ta kurulu desteği olarak şahıs işletmelerine 5.000 TL Sermaye şirketlerine (LTD. veya A.Ş.) 10.000 TL geri ödemesiz olarak destek verilir.

Daha sonra aynı şekil de geri ödemesiz olarak istihdam edilen kişilerin toplam primlerine göre performans teşvikler sağlanır.

 

1.Performans Dönemi program başlangıcından 1. Yıl sonuna kadar

Toplam prim gün sayısı:

180-539 olan işletmeye 5.000 TL,

540-1079 olan işletmeye 10.000 TL,

1080 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

2. Performans Dönemi: program başlangıcından 2. Yıl sonuna kadar

Toplam prim gün sayısı:

360-1079 olan işletmeye 5.000 TL,

1080-1439 olan işletmeye 15.000 TL,

1440 ve üstü olan işletmeye 20.000 TL

 

Not: Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

 

İleri Girişimcilik Desteği

Geleneksel girişimcilik desteği ile birlikte ileri girişimcilik kapsamında makine teçhizat yazılım ve danışmanlık desteği sağlanmaktadır.

 

Destek Tutarı

Destek Oranı*

 

Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi

100.000TL

 

%75

 

Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi

200.000TL

Yüksek Teknoloji Düzeyi

300.000TL

 

Destek Tutarı  

  Destek Oranı  

 

Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği  

10.000TL

%75

 

 

* Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilir.

 

2.İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararası Destekler

 

İşletme geliştirme destek program

 

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK

ORANI

1

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

 

 

 

%60

 

2

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

30.000*

3

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000**

4

Tasarım Desteği

50.000

5

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000***

6

Belgelendirme Desteği

30.000***

7

Test ve Analiz Desteği

30.000****

8

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

80.000*****

9

Bağımsız Değerlendirme Desteği

20.000

 

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

 

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

 

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler ve hizmetler %100 (yüz) oranında desteklenir.

 

(****) TSE’den alınacak hizmetler destek üst limitleri dahilinde %100 (yüz) oranında desteklenir.

 

(*****) Yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir.


Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım