Kıbrıs’ta Şirket Kuruluşu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Limited şirketinizin ortakları tamamen yabancı olabilir. Ancak, şirket hisselerinin tamamen yabancı yatırımcı ait olan Limited şirketleri üzerine bir den fazla taşınmaz satın alamazsınız. Sadece bakanlık onayı ile en az 1 taşınmaz alabilirsiniz. Şirketiniz üzerine bir den fazla taşınmaz satın almayı düşünüyorsanız şirket hisselerinin %51 KKTC vatandaşına ait olmak zorundadır.

KKTC’de kuracağınız şirketinizin asgari sermayesi 100.000 USD olmalıdır. Şirket kuruşun da bu tutarı bloke ettirmeniz gerekmektedir. Limited şirketini ortak sayısı en iki kişi olmalıdır.

Kıbrıs Vergi Oranları, gelir vergisi açısından Kıbrıs’ta çalışan yabancı işçiler için %0 ile %20 arasında değişkenlik göstermektedir. Kurumlar vergisi kazanç üzerinden %12,5 olarak vergilendirilir. Kurumlar vergisinden başka stopaj vergisi uygulanmaz.

Son olarak, off-shore şirketin satılmasından kaynaklanan ve taşınmazların satışından elde edilen kazanç dışındaki sermaye kazançları vergiye tabi değildir.

Copyright © 2021 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım