İtalya’da Şirket Kuruluşu

İtalya’da yabancı şirketlerin şubeleri Kurumlar vergisi ve KDV’den muaf olması büyük bir avantaj olmasından dolayı Türkiye de ki şirketler İtalya da sıfırdan bir şirket kurmak yerine şube açılışı gerçekleştirmeleri daha avantajlı olabilir.

İtalya’da en yaygın ve kolay kurulan şirket türü Limited şirketidir. Limited şirketi kurmak için asgari 10.000 EUR ya ihtiyacınız vardır. Tek kişilik Limited şirketi kuruluyorsa kuruluşta sermayenin tamamı ödenmesi gerekmektedir. Bir de fazla ortak ile kurulan bir Limited şirket ise sermayenin ¼ ‘ünü kuruluşta ödenmesi gerekmektedir. Sermayenin kalan tutarı ise 1 yıl içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Şirket kuruluşu vekaletname ile gerçekleştirilebilir. Şirket kuruluş sözleşmesi noter tarafından onaylandıktan sonra 1 ay içerisinde Ticaret sicil müdürlüğün de tescil edilmesi gerekmektedir. Şirket kuruluşu gerçekleştikten itibaren 3 yıl sonra oturum iznine başvurulabilir.

Girişimciliği desteklemek için İtalyan Hükümeti 35 yaş altı girişimcilere Basite indirgenmiş Limited Şirketi kurma hakkını tanımıştır. Bu şirket türünün kuruluş maliyeti çok düşük ve 1 avro ile şirket sermayesi belirleyebilirsiniz. Ancak bu şirket türünün en fazla sermayesi 10.000 avro olabilir. Bu şirket sadece tek ortaklı gerçek kişiler kurabilir.

Copyright © 2021 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım