İspanya’da Şirket Kuruluşu

İspanya da yabancı yatırımcılar, şahıs şirketi, Limited veya Anonim Şirketi kurabilecekleri gibi Türkiye de ki şirketlerinin bir şubesini İspanya da açabilirler. Şirket kuruluşu için Limited şirketlerin de 3.000 EUR Anonim Şirketlerin de 60.000 EUR asgari sermaye konulması gerekmektedir. Bu sermayelerin Limited şirketlerin de tamamını Anonim şirketlerin de ¼’ünü herhangi bir bankaya bloke zorunluluğu vardır.
İspanya da kurulacak şirket için yöneticilerin ikamet veya çalışma izni almaları gerekmektedir. Şirket kuruluş işlemleri için Türkiye’den noter aracılığı ile avukat vekaletinin verilmesi ve daha sonra da Türkiye’deki İspanya Konsolosluğuna onaylatılması gerekmektedir. Ancak, şirket kuruluş sözleşmesi Konsolosluk noteri huzurun da imzalanması gerekmektedir. İspanya da şirket kuruluşları 1-2 ay içerisin de gerçekleşebilmektedir. Son olarak İspanya da kurumlar vergisi oranı %25’tir.

Copyright © 2021 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım