Denetim

Denetim

Imporium Denetim ve SMMM Ltd. Şti. olarak KOBİ’lere bağımsız denetim ve iç denetim hizmeti sunmaktayız. Bağımsız denetim hizmetlerimizin ana konusu “Finansal Tablolar” analizidir. İç denetim faaliyetlerimizin ana konusu “Patron veya yöneticilerin” istekleri doğrultusunda firma iş akış süreçlerinin (pazarlama, satın alma, insan kaynakları, muhasebe, finans, üretim sistemi v.b. organizasyonlar) kapsamlı analizidir.

 

1.Bağımsız denetim

Bağımsız denetim, finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını tespit eder. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu en önemli finansal tablolardır.

Bilanço, firmanın belirli bir tarihte mali durumunu gösterir; Mevcutlarını, varlıklarını ve borçlarını gösterir. Bilanço da izlenmesi gereken en önemli unsur, işletme hangi kaynakları kullanarak finanse edilmiştir.

Gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği gelirden aynı dönemde katlanmış olduğu bütün maliyet ve giderlerin çıkarılması sonucu işletmenin elde ettiği dönem kar veya zararı gösteren tablodur.

Mali tablolar, finansal durumu ve finansal performansı gösterir. Aynı zaman da mali tablolar, yöneticilere emanet edilen kaynakların ne ölçüde etkin kullanıldığını gösterir.

 

2.İç denetim

İç denetimin; Şirket aktifleri, finansal raporlamalar, muhasebe, finans, Kurum yönetim sistemi, satış, pazarlama, satın alma, depo, üretim süreçleri, kalite kontrol süreçleri, sözleşmelere uygunluk, suistimal testleri, şirket politikalarına ve yasal mevzuata uygunluk süreçlerinin denetimidir.

İç denetim; firma varlıklarının her türlü zarara karşı korunup korunmadığını, firma, şirket politikaları doğrultusunda idare edilip edilmediğini analiz eder.

İç denetim amacı, firma etkinliğini optimal seviyeye çıkarmak için yapılan çalışmalardır.

İç denetim süreçlerinde olası hata ve hilelerin tespiti ile birlikte iyileştirme ve gelişim esas olmalıdır.

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım