Danışmanlık

Vergi Yönetimi Danışmanlığı

Firmalar, rekabet güçlerini artırmak için veya karlılık oranlarını yükseltmek adına birçok usulsüz işlemler yapma eğilimi gösterebilmektedir. Bu usulsüz işlemlerin başında gerçekte olmayan bir mal alım satım işlemleri gelmektedir. Yani sahte fatura işlemi. Bu usulsüz işlemin yasalarca çok ağır yaptırımları bulunmaktadır. VUK, m.359/a-2 bendine göre; sahte belge düzenleyen ve kullananlara ilişkin vergi dairesince idari para cezası uygulanmaktadır. İdari para cezası, kayba uğratılan verginin 3 katı kadar vergi ziyan cezasıdır. Ayrıca kayba uğratılan vergi Kurumlar vergisi, gelir vergisi, KDV gibi kayba uğratılan vergiler için ayrı ayrı hesaplanır. Ayrıca usule aykırılık gerekçesi ile özel usulsüzlük cezası ile gecikmeler için de gecikme faizi kesilir. Bütün bu idari para cezalarının yanın da vergi dairesi mükellef hakkın da Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunarak, 3 yıldan 5 yıla kadar hakkında hapis cezasını talep edebilir.

Ayrıca bu usulsüz işlemler, firma çalışan veya yöneticiler tarafından daha sonra tehdit unsuru olarak kullanılabilmektedir. Bu durum firma sahiplerini çaresiz bırakmakla birlikte firmanın gerçekte olmayan alım satım işlemleri, şirket raporlamalarının doğruluğunu tehdit etmektedir. İşte bu gibi kanunlara ve mevzuata aykırı işlemlerin yapılması yerine, kanun ve mevzuatların izin verdiği vergiden kaçınma yöntemleri ile vergi azaltımı yapmak daha güvenli olacaktır. Ayrıca, yapılan bütün işlemlerin kayıt altında yapılması şirket raporlamalarını daha doğru yansıtacağından, önlemlerimizi önceden alma fırsatımız olacaktır ki bu birçok şirket için hayati öneme sahiptir.

Imporium Denetim olarak, vergi danışmanlığı kapsamın da müşterilerimize kanun ve mevzuata göre vergisel yönetimine yardımcı olmak amaçlamaktayız. Bu kapsam da vergi kanunlarına uyumlu olarak vergisel avantajlardan mükelleflerimizi yararlandırmak istiyoruz. Bu şekilde Pazar da müşterilerimizin rekabet gücünü artırmayı ve etkin bir yönetime sahip olmalarını hedeflemekteyiz.

 

Muhasebe Organizasyon Danışmanlığı

Muhasebe organizasyonu kurumsallaşma yolunda ilerleyen şirketlerimizin önemli unsurlarındandır.

·      Hangi işler yapılmalıdır?

·      Kimler tarafından yapılmalıdır? Belirlenen işler kaç kişi ile yapılmalıdır?

·      Muhasebe ve Finans personelinin yetkinliği ve performans değerlendirmesi nasıl olmalıdır?

·      Muhasebesel kayıtların kontrol mekanizması nasıl olmalıdır?

Sorularına yetkin ve tecrübeli kadrolarımız ile cevap bularak firmalarımızın Muhasebesel organizasyonunu optimal bir şekilde yönetmesini hedeflemekteyiz.

 

Finansal Yönetim Danışmanlığı

Finansal Yönetim Danışmanlığı kapsamında, Şirketinize katma değer sağlayabilecek finansal stratejilerin belirlenmesini hedeflemekteyiz. Bu kapsam da Bütçe çalışması, maliyet analizleri, hedef Pazar belirlenmesi, ürün farklılaştırma ve mevcut durum ve gelecek öngörüleri ile Nakit akış tabloları hazırlanarak Şirketinizin değerini artıracak, stratejilerin uygulamaya konulmasını amaçlamaktayız.

Firma nakit akış tabloları ödeme ve tahsilat dengesini arasındaki farklılığa göre ihtiyaç duyulacak finansman desteğini önceden tahmin etmek şirketler için hayatidir.

Nakit akış tabloları, firmanın piyasadaki alacaklarının tahsilini planlayarak gerekli olan vadelerde gerekli finansman ihtiyacını hazır bulundurmayı amaçlamaktadır. Ancak, Ekonomik ve sektörel nedenlerden dolayı oluşabilecek aksamaları da önceden öngörülebilir ve gerekli tedbirlerin alınmasını da zorunlu kılmaktadır.

Firmalar da oluşabilecek finansal aksamalar genellikle dış kaynak finansman yöntemi ile çözülmeye çalışılmaktadır. Bu dış kaynak genellikle banka ve diğer finans kurumlarından sağlamaktadır. Dış kaynağını düzenli bir şekilde ve sorunsuzca kullanılabilmesi için finans kurumları ile iyi ilişkilerin kurulması ve kredi limitlerinin de yaşanabilecek sürpriz tahsilat sorunlarının aşılmasında yeri çok önemlidir.

 

Teşvik Danışmanlığı

· SGK teşvik Danışmanlığı

· KOSGEB Teşvik Danışmanlığı

· Ticaret Bakanlığı Teşvik Danışmanlığı

· TÜBİTAK Teşvik Danışmanlığı

 

Teknoloji ve Marka Danışmanlığı

· Marka / Ürün / Hizmet Danışmanlığı

· Güncel İşletme Pratikleri ve Teknolojik Yatırım Danışmanlığı

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım