ADIM ADIM ŞİRKET KURMAK

1. Mali Müşavir Seçimi

Şirket kurmaya karar verdikten sonra ilk yapmanız gereken ilk iş; güvenebileceğiniz Mali Müşavir adayları ile görüşmeler yapmaktır. En az birkaç Mali Müşavir ile görüşme yaptıktan sonra hem sektörünüzde deneyimli hem de işletmenizin stratejik hedeflerinde size destek olacak Mali Müşaviri tercih etmelisiniz.

Seçimin ardından aşağıda bulunan ve bilgilendirmek amacı ile sıralanan adımlar uzman bir müşavir eşliğinde gerçekleştirilebilecek adımlardır. Söz konusu adımlar, çeşitli kanunlara göre hareket etmeniz gerektiğinden uzmanlık gerektiren hususlardır. Bu kanunlar genel olarak şunlardır.

 

·      6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

·      213 sayılı Vergi Usul Kanunu

·      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

·      193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

·      6183 sayılı Amme alacakları Kanunu

·      5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

·      3568 sayılı Meslek Mensubu Kanunu

·      KDV Genel Tebliği

·      vb. diğer kanunlar 

 

2. Teşvikler

Resmi şirket kuruluş aşamasına geçmeden önce kurmak istenilen şirket türüne uygun teşvikleri araştırmak hayati önem arz etmektedir. Çünkü şirket kuruluşunu gerçekleştirildikten sonra birçok teşvikten mahrum kalınmaktadır. Dolayısı ile kuruluş öncesinde Mali Müşaviriniz ilgili yönlendirmeleri yapmalıdır. Ayrıca, ilgili teşvikler kurulacak şirket türüne göre değişkenlik göstereceğinden, şirket türünü belirlemeden önce de vizyon ve hedeflere uygun teşvikler hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir.

Örnek: Sadece şahıs şirketlerine ait olmak üzere 29 yaşını aşmayan kişilere yönelik olarak genç girişimci teşvikleri bulunmaktadır. Bu teşvik kapsamında 3 yıl vergiden muaf olmakla birlikte 1 yıl süre ile Bağ-Kur primi devlet tarafından karşılanmaktadır. (Bkz: SGK Teşvikleri)

 

3. Şirket Türü Seçimi

Mali Müşavir'iniz ile belirlemeniz gereken en önemli konu hangi tür şirket kuracağınızdır. Müşaviriniz ile yapacağınız işin amacını, faaliyet alanlarını, etkinliğini ve muhtemel cirosu gibi detayları gerçekçi bir şekilde tartışmanız gerekmektedir. Ülkemiz de yaygın olarak 3 tür şirket bulunmaktadır. Bunlar:

·      Şahıs Şirketi

·      Limited Şirket

·      Anonim Şirket

Şahıs Şirketi: Şahıs şirketinin ortağı kişinin bizzat kendisidir ve başlangıç için herhangi bir sermayeye gerek yoktur. Şirket vergi borçlarına ve alacaklarına karşı bütün mal varlığı ile sorumludur. Şahıs şirketlerinin kuruluşu da kapanışı da çok basit ve diğer şirket türlerine göre daha az maliyetlidir.

Şahıs şirketinin diğer şirket türlerine göre en önemli noktası şirket karlılığı artan oranlı vergilendirilmesidir. 18.000 TL ye kadar %15, 18.000-40.000 TL arası %20, 40.000-98.000 TL arası %27, 98.000-500.000 TL arası %35, 500.000 TL’den sonra %40 vergi oranı ile vergilendirilmektedir.

Halbuki limited ve Anonim şirketlerin de sabit olarak kara %22 veri oranı uygulanmaktadır. Ancak Limited ve Anonim şirketlerin de ortaklara kar dağıtımı yapılırsa ayrıca %15 stopaj vergisi uygulanır. Esasen, stopaj vergisinin esas amacı, ortakların şirketten sermaye çekmesine engel olarak şirket büyümesini teşvik etmektir.

Şahıs şirketlerinde şirket ortağının bağ kur primleri doğrudan dönem sonundaki kardan mahsup edilirken, limited veya Anonim Şirketlerinde yönetim kurulunun veya müdürlerin bağ kur ödemeleri kendilerine ait olduğu için vergiden mahsup edemedikleri gibi gider olarak da gösterilememektedir.

Örneğin; 1 yıl içerisinde 10.000 TL bağ kur primi ödemiş olalım, şahıs şirketi sahibi isek yıl sonunda 20.000 TL devlete vergi ödememiz çıkmış ise bu 20.000 TL’den 10.000 TL mahsup ettikten sonra 10.000 TL vergi ödemesi gerçekleştirebiliriz. Ancak, Limited ve Anonim şirketlerde 10.000 TL’lik tutarı vergiden doğrudan mahsup edemediğimiz gibi gider olarak da vergi matrahımızdan indirim yapılması mümkün değildir.

 

Limited Şirketi: En az 10.000 TL sermaye ile kurulabilir. Kuruluşta herhangi bir tutarın bankaya bloke edilmesine gerek yoktur. Ortak sayısı 50 kişi ile sınırlandırılmıştır. 

Limited şirketi hisse devirleri maliyetlidir ve noter aracılığı ile yapılır. Hisse devrinde hisselerin edinme yılına bakılmaksızın vergiye tabi tutulur. Limited şirketi ortakları Müdür ünvanında ise kamu alacaklarına karşı borcun tamamından bütün mal varlığı ile sorumludur. Müdür olmayan ortak ise kamu alacaklarına karşı hissesi oranında sorumludur. Limited şirketi ortaklarından en az biri müdür olmak zorundadır. Ayrıca, bütün ortaklar Bağ-Kur primi ödemek zorundadır.

 

Anonim Şirketi: En az 50.000 TL sermaye ile kurulabilir. Kuruluşta sermayenin ¼ oranını herhangi bir banka da bloke edilmesi gerekmektedir. Ortak sayısı halk arz olmayan anonim şirketlerin de en fazla 500 kişi olabilir.

Anonim şirketleri hisse devirlerinde maliyet bulunmamaktadır. Taraflar kendi aralarında hisse devir sözleşmesi yaptıktan sonra ortaklar pay defterine kaydetmeleri yeterlidir. Hisseler 2 yıl geçtikten sonra vergiye tabi tutulmayacaktır. Ortakların yönetim kurulunda bulunmak zorunluluğu yoktur. Dışarıdan herhangi biri, yönetim kurulu üyesi olarak atanabilmektedir. Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların kamu ve diğer ticari borçlara karşı sadece taahhüt etmiş olduğu sermayeyi ödemekle sorumludur. Yönetim kurulu üyesi olmayan ortakların Bağ-Kur primi ödemek zorunda değildir.

 

4. Genel Değerlendirme

Güvenirliğine ve uzmanlığına inandığınız mali müşavirinizi belirledikten sonra mali müşavirinizden teşvikler hakkında kapsamlı rapor istemelisiniz.

Şirket türlerinin asgari sermaye tutarlarına bakılacak olursa; şahıs işletmeleri daha küçük kapsamlı ticari faaliyetler için tercih edilebilir. Ticari faaliyetler neticesin de 40.000 TL’den daha fazla kar elde edilecek işler için uygulanan vergi oranlarından dolayı şahıs şirketi yerine limited şirketi tercih edilmesi daha doğru olacaktır.

Şirket türü belirlenmesin de en önemli etkenlerden biri de prestijdir. Özellikle, finansman ihtiyacınız olduğu dönemlerde şirket türünüz çok etkili olacaktır. Çünkü; bankalar nezdinde kredibiliteniz, limited şirketinin şahıs şirketine nazaran, anonim şirketinin limited şirketine nazaran, daha yüksek olacaktır.

Şirket faaliyetlerin de ortaklar herhangi bir sebepten dolayı yönetim de bulunmayacaksa, anonim şirketi tercih edilmesi uygundur. Çünkü: Anonim şirketi ortakları yönetim kurulunda olma zorunluluğu yoktur. Ancak Limited şirketin de bu zorunluluk bulunmaktadır. Aynı şekilde anonim şirketin de kamu borçlarına ve ticari borçlara karşı bütün sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

Copyright © 2022 | Imporium | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen®Yazılım